สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สามโคก นนทบุรี โทร 02 575 3008

Directions

คำอธิบาย


สำนักงานให้บริการ ดังนี้ 1.ให้คำแนะนำจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ต้องทำบัญชีจ้างผู้สอบบัญชีตรวจงบการเงินหรือ ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน (ในบางธุรกิจสามารถเสียภาษีเหมาจากรายรับ ไม่ต้องเสียค่าสอบบัญชี) 2.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่ 3. รับทำบัญชี มี 2 แบบ 3.1 ลูกค้าทำรายเดือนเอง แล้วจ้างสำนักงานรับทำบัญชีทำภาษีกลางปี และปลายปี 3.2 ลูกต้าจ้างทำรายเดือน ไม่มีค่าปิบัยชีทำงบสิ้นปี เก็บเพิ่ม 4. สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบสำนักงานบัญชี ตามกฎหมาย 5.รับสมัครงานพนักงานบัญชี และ นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพบัญชี 6.รับแก้ปัญหาหมายเรียกไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท