คำอธิบาย


เกี่ยวกับเรา

Fine’ Music ก่อตั้งโดย คุณณัฐพสิษฐ์ โตยะวณิช จากแนวคิดที่ว่า “หลักสูตรดนตรีต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน มีระยะเวลาและการทำความเข้าใจนำไปต่อยอดให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้” โดยนำเอาแก่นแท้ของดนตรีมาเรียบเรียงเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย แม้เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

จึงวางโครงสร้างที่ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียนได้กระชับ ลดความผิดพลาดและสูญเสียเวลาลองผิด จะเรียนรู้แบบมีทฤษฎีหลักการหรือไม่ใช้หลักการก็วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่พบได้ถูกต้อง 

ฟิเน่ มิวสิค จึงเป็นบทสรุปสุดท้ายที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้สนใจเรียนดนตรี

“หากดนตรี มีคำตอบ” มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะไปกับเรา เส้นทางสู่นักดนตรีในฝัน อยู่ในมือคุณแล้ว!


วิสัยทัศน์

เป็นสตูดิโอดนตรีชั้นนำของประเทศไทย ที่ถ่ายทอดแนวคิดอิสระทางดนตรีอย่างมีระบบ เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาผู้ที่สนใจเรียนดนตรี โดยทีมงานมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ

พันธกิจ

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ที่มีสาระทางดนตรีผ่านช่องทางสื่อ อาทิ Facebook Line@ YouTube Instagram

2. โครงการ Gift to Give ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านอาสาสมัครและองค์กรสาธารณะหรือภาคเอกชนต่างๆเป็นประจำทุกปี

3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง


 

คีย์เวิร์ด


learning music pakkred

เรียนกีต้าร์นนทบุรี

เรียนกีต้าร์ปากเกร็ด

เรียนดนตรี ปากเกร็ด

เรียนร้องนนทบุรี

เรียนร้องปากเกร็ด

เรียนอูคูเลเล่นนทบุรี

เรียนอูคูเลเล่ปากเกร็ด

เรียนเบสนนทบุรี

เรียนเบสปากเกร็ด

เรียนเปียโนนนทบุรี

เรียนเปียโนปากเกร็ด

เรียนไวโอลินนนทบุรี

เรียนไวโอลินปากเกร็ด

โรงเรียนดนตรีปากเกร็ด

สอนกีต้าร์ปากเกร็ด

สอนร้องปากเกร็ด

สอนเบสปากเกร็ด

สอนเปียโนปากเกร็ด

สอนไวโอลินปากเกร็ด

หาที่เรียนกีต้าร์นนทบุรี

หาที่เรียนกีต้าร์ปากเกร็ด

หาที่เรียนร้องนนทบุรี

หาที่เรียนร้องปากเกร็ด

หาที่เรียนอูคูเลเล่นนทบุรี

หาที่เรียนเบสนนทบุรี

หาที่เรียนเบสปากเกร็ด

หาที่เรียนเปียโนนนทบุรี

หาที่เรียนเปียโนปากเกร็ด

หาที่เรียนไวโอลินนนทบุรี

หาที่เรียนไวโอลินปากเกร็ด